top of page
2018-11-28%2017.40_edited.jpg

Onderzoek

Ik onderzoek de geschiedenis van praktische kennis. De materialen, technieken en vaardigheden uit het verleden zijn nauwelijks te overschatten. Maar waar werd deze kennis gemaakt; hoe werd ze gedeeld; en door wie? Als historicus sta ik vaak in het laboratorium – de beste manier om de praktijk van het maken te onderzoeken is immers door het zelf in de praktijk te brengen. Mijn onderzoek beweegt zich tussen technische kunstgeschiedenis en de geschiedenis van de scheikunde.

Project: vuur en ovens

Kennis van ovens en vuurbeheersing is heel lang een stille kracht geweest achter veel kunsten en wetenschappen. We kunnen hier maar slecht een voorstelling van maken, omdat de opkomst van gas en elektriciteit in de negentiende eeuw onze ideeën over vuur blijvend heeft veranderd. In dit project richt ik mij op de eeuwen die daaraan vooraf gingen. Wie bouwden die ovens? Waarom bestonden er zoveel verschillende modellen? Werd kennis van vuur gedeeld tussen verschillende kunsten en wetenschappen? En wat was de ecologische impact van al dat gestook? 

Dit project is in ontwikkeling. 

Project: recepten voor kunst

Wie praktische kennis wil begrijpen, moet ook snappen hoe deze wordt overgedragen. Als lid van het Utrechtse ARTECHNE-project heb ik onderzocht hoe praktische kennis werd opgeschreven en gelezen tussen 1500-1750. Centraal staan historische teksten over glaskunst, goud- en zilversmeedkunst en de schilderkunst. Mijn proefschrift is hier het resultaat van.

bottom of page