top of page
Schermafbeelding 2020-12-11 om 10.10.34.

Recepten voor kunst

In mijn proefschrift (2020) onderzoek ik het gebruik van instructieve teksten in de kunsten en ambachten tussen 1500 en 1750. Hoewel praktische kennis al sinds de oudheid wordt opgeschreven, nam de belangstelling voor dit soort teksten vanaf de vijftiende eeuw snel toe. Ambachtslieden en kunstenaars gingen steeds meer schrijven en hun teksten werden steeds gewilder. Ook werd men zich bewuster van de beperkingen van schriftelijke communicatie van praktische kennis: het is niet zo vanzelfsprekend om een ambacht uit een boek te leren.

 

Om te begrijpen hoe schrijvers en lezers met deze problemen omgingen, onderzoek ik de relatie tussen tekst en praktijk. Daarvoor doe ik niet alleen traditioneel historisch onderzoek, maar breng ik de historische instructies ook in de praktijk. Zo wordt duidelijk welke schrijfstrategieën auteurs hanteerden en hoe lezers de teksten gebruikten. Het onderzoek laat zien dat zeventiende-eeuwse schrijvers zochten naar innovatieve tekstvormen om de complexiteit van maakpraktijken goed te kunnen beschrijven. Ook wordt duidelijk welke basiskennis en hulpmiddelen lezers nodig hadden om geschreven instructies uit te kunnen voeren.

Het proefschrift is gratis te downloaden​. Of lees hier de Nederlandse samenvatting.

 

Gedrukte exemplaren kunnen ook worden besteld. Neem hiervoor even contact op.

bottom of page